ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับตำแหน่ง : ทำงานซ่อมบำรุง และงานติดตั้งเครื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ : 

– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร้อยท่อ เดินสายไฟ , สายสัญญาณ
ติดตั้ง ทำโปรแกรม และเข้าระบบ อุปกรณ์ระบบแสง , เสียง , ภาพ

ข้อกำหนดพื้นฐาน : จบการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และผู้ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านไฟฟ้า

ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ : 
– สามารถทำงานนอกสถานที่ / ต่างจังหวัดได้

Position Title : Electrical Electronics Technician

About the position : Working in maintenance. and installation of various machines as assigned

Responsibility :
– Work as assigned
– Conduit, wiring, signal cables
– Install, program and enter the system equipment, lighting, sound, picture

Basic requirements : Graduated with a vocational certificate/vocational certificate/bachelor’s degree electrical electronics branch and those who have passed a short course in electricity

Required skills and experience :
– Able to work off-site / upcountry