Education System

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 1

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 2

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 3

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 1

ปี พ.ศ.    2565
รายละเอียดงาน   จอ LED Indoor Display P2.5 ขนาด 4.48x2.4 m.

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 2

ปี พ.ศ.    2563
รายละเอียดงาน   จอ LED Indoor Display P3.91 ขนาด 12x6 m.

งานติดตั้งจอสำหรับสถาบันการศึกษา 3

ปี พ.ศ.    2561
รายละเอียดงาน  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องประชุม