>

  
 • ข่าวดีสำหรับผู้บริโภค!!!!!!!

  ข่าวดี สำหรับผู้บริโภคสินค้าในเครือ LAB GRUPPEN...  ทาง LAB GRUPPEN จะทำการขยายการรับประกันสินค้า โดยจะขยายการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะมีผลในทันที  ซึ่งสินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการรับประกัน คือ สินค้าที่ได้สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขและราคาของสินค้าแต่อย่างใด...  หากมีปัญหาใดๆ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์มรเครือ Music Groups คือ http://www.music-group.com/support/home.  หรือ สามารถอีเมลไปหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ [email protected]© 2019 Dynamic Source Company Limited. All Rights Reserved.