ข่าวดีสำหรับผู้บริโภค!!!!!!!

ข่าวดี สำหรับผู้บริโภคสินค้าในเครือ LAB GRUPPEN...



ทาง LAB GRUPPEN จะทำการขยายการรับประกันสินค้า โดยจะขยายการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะมีผลในทันที



ซึ่งสินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการรับประกัน คือ สินค้าที่ได้สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขและราคาของสินค้าแต่อย่างใด...



หากมีปัญหาใดๆ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์มรเครือ Music Groups คือ http://www.music-group.com/support/home.



หรือ สามารถอีเมลไปหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ [email protected]



© 2019 Dynamic Source Company Limited. All Rights Reserved.