>

  
  • งานเลเซอร์ 20 ปี มิตรภาพไทย-ลาว

    งานเลเซอร์ 20 ปี มิตรภาพไทย-ลาว มีการยิงเลเซอร์จากฝั่งไทย (หนองคาย) ไปยังประเทศลาว

© 2018 Dynamic Source Company Limited. All Rights Reserved.